Konsultacje MIiR_Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, iż 24 lipca 2019 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie otwierające konsultacje Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP).

Od początku bieżącego roku prowadzone są intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów programowych na perspektywę budżetową 2021-2027, w tym ZUP. Dokument zawiera opis celów polityki wybranych do realizacji, zarys obszaru interwencji funduszy unijnych i wstępne ramy finansowe.

Link do strony, na której został zamieszczony dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/umowa-partnerstwa-na-lata-2021-2027-zalozenia/

Etap konsultacji społecznych dokumentu trwa do 20 sierpnia 2019 r. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie zostały załączone również prezentacje z konferencji otwierającej konsultacje społeczne.

Uprzejmie informujemy, iż wspólnie w ramach Pracodawców RP ( Departament Funduszy Europejskich) prowadzimy działania mające na celu wykreowanie kolejnych obszarów projektowych, zatem uprzejmie proszę o informacje na temat obszarów oraz działań projektowych, którymi byliby Państwo zainteresowani w kolejnej perspektywie.
Informacje w tej sprawie można przesyłać na adres mailowy szkop@pracodawcy.pl. do dnia 20 sierpnia 2019.
Informacje te będą istotne podczas dyskusji na temat realizacji poszczególnych projektów z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucjami Pośredniczącymi


Źródło: Departament Relacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Misja handlowa do Andaluzji dla przedstawicieli sektora górniczego

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Partnera Regionalnego projektu “REMIX – Inteligentne i Zielone Regiony Górnicze UE” przekazujemy informację o zaproszeniu Agencji Promocji Regionu Andaluzji EXTENDA kierowanej do przedstawicieli sektora górniczego do udziału w misji handlowej, która odbędzie się w dniach 15 – 17 października 2019 r.

Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim dla importerów, dystrybutorów i dostawców materiałów, urządzeń, bądź surowców na potrzeby sektora górniczego, hutniczego, zainteresowanych poznaniem oferty produktowo-usługowej firm z Andaluzji.

Wyjazd organizowany jest przy okazji targów Mining and Minerals Hall 2019 (MMH) , które odbędą się w Sewilli. Koszt wyjazdu jednej osoby z polskiej firmy będzie pokryty przez Agencję EXTENDA (przeloty, zakwaterowanie ze śniadaniem, lunch w ramach programu roboczego, wizyty studyjne na targach i w lokalnych kopalniach). Uczestnik musi dojechać z lotniska w Sewilli do hotelu i z powrotem oraz pokryć koszty kolacji. W przypadku zainteresowania udziałem dwóch osób, druga osoba pokrywa koszty przelotów i noclegów we własnym zakresie. Warunkiem uczestnictwa w misji jest znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/aktualnosci/artykul/misja-handlowa-do-andaluzji-dla-przedstawicieli-sektora-gorniczego-1/ .

 

Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych_16.05.2018 Wrocław

Patronat honorowy: Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

 

16 maja br w siedzibie KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR we Wrocławiu miał miejsce Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Celem spotkania była prezentacja informacji dotyczących polityk horyzontalnych i inicjatyw (EU Raw Materials Policy), aktualnych programów badawczych oraz strukturalnych dedykowanych dla surowców mineralnych (m.in. Horyzont 2020, EIT RawMaterials, KIC, ERA-MIN).

 

Czytaj dalej

Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych_16.05.2018 Wrocław

                                                                                                                             Lubin, 27 kwietnia 2018 r.

Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych

Data: 16.05.2018, g. 13:00 – 17:00

Lokalizacja: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Patronat honorowy: Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

 

KGHM Polska Miedź S.A., Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Informacyjnym o Surowcach Mineralnych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Celem spotkania jest prezentacja informacji dotyczących polityk horyzontalnych i inicjatyw (EU Raw Materials Policy), aktualnych programów badawczych oraz strukturalnych dedykowanych dla surowców mineralnych (m.in. Horyzont 2020, EIT RawMaterials, KIC, NCBiR). Czytaj dalej