Szkolenie on-line Podatki 2021

Tradycyjnie koniec roku to okres, kiedy sporo zmienia się w podatkach. Obecnie w Sejmie i Senacie waży się zakres zmian, z którymi będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy od nowego roku. O ile wejdą one w życie, przedsiębiorcy będą musieli je wdrożyć w unikalnej sytuacji spowolnienia wywołanego pandemią COVID 19. Aby ułatwić Państwu przygotowanie się do nowej rzeczywistości, zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „PODATKI 2021”, podczas którego eksperci kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy opowiedzą o planowanych zmianach, wskażą ich sens i cel, opiszą punkty zapalne oraz środki ograniczające wystąpienie ryzyka.

W ramach 3 bloków – 1) Planowane zmiany w podatkach dochodowych, 2) Kolejne zmiany w cenach transferowych, 3) Planowane zmiany w VAT – zostanie omówionych 17 zagadnień, wśród których znajdą się m.in. specjalny fundusz inwestycyjny, estoński CIT, informacje o realizowanej strategii podatkowej, SLIM VAT oraz zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.

Szczegółową agendę szkolenia, informacje o trenerach oraz szczegóły organizacyjne znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.
Zastrzegamy, że zakres tematyczny może ulec zmianie w sytuacji braku uchwalenia wybranych przepisów przez ustawodawcę, o czym poinformujemy Państwa przed szkoleniem.

CZYTAJ DALEJ

MIREU Webinar Series – seminaria w ramach projektu MIREU

 

Projekt MIREU zaprasza do wzięcia udziału w trzech seminariach online prezentujących kluczowe ustalenia projektu, którego celem jest ustanowienie sieci nowoczesnych regionów górniczych i metalurgicznych. Podczas trzech interaktywnych webinariów przedstawione zostaną niektóre wyniki i kolejne kroki projektu MIREU, który zakończy się w przyszłym roku.

Program sesji:

– środa 25 listopada | 10:00 – 13:00 CET | Umiejętności miękkie w odpowiedzialnym górnictwie i metalurgii: edukacja jako kluczowy składnik SLO (Social License to Operate).

– poniedziałek 2 grudnia | 14:00 – 15:30 CET | Finansowanie i warunki inwestowania, jak stymulować innowacje i budować wiedzę fachową w Europie

– wtorek 3 grudnia | 14:00 – 17:00 CET | Sieć Europejskich Regionów Górniczych i Hutniczych (Network of Mining and Metallurgy European Regions ) – jak połączyć zasoby i mówić silnym głosem

Szczegółowe plany każdej sesji można znaleźć na stronie wydarzenia: https://mireu.eu/events/mireu-webinar-series

Rejestracja jest prowadzona na wszystkie trzy sesje na stronie internetowej projektu. Po ukończeniu procesu zostanie wysłany osobny link do dołączenia do każdej sesji.

Źródło: MIREU

CZYTAJ DALEJ

Monitoring Legislacji Krajowej 12-18.11.2020

W  okresie od 12-18.11.2020  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 31 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (numer z wykazu prac legislacyjnych MZ 1028), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-materialy-budowlane-urzad/

CZYTAJ DALEJ