Seminarium pt. Mediacja – nowoczesne narzędzie kreowania strategii i wizerunku firmy

Szanowni Państwo

W październiku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Związek Pracodawców Polska Miedź od wielu lat promuje alternatywne metody rozwiązywania sporów, oparte na woli polubownego porozumienia.

Serdecznie zapraszamy na Seminarium pt. Mediacja – nowoczesne narzędzie kreowania strategii i wizerunku firmy. Spotkanie odbędzie się 29 października br. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek (ul. Budowniczych LGOM 20).

CZYTAJ DALEJ

Śniadanie biznesowe pt. “Oszustwa i braki płatności w Polsce”

Serdecznie zapraszamy  na śniadanie biznesowe pt. “Oszustwa i braki płatności w Polsce”, które odbędzie się 28 października 2021 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Oberży Skarbek w Lubinie (ul. Budowniczych LGOM 20).

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m.in.:

 • w jaki sposób firmy “legalnie” oszukują,
 • czym jest słup i fraud i jak go można wykryć,
 • jak zwiększyć przepływ pieniędzy i zminimalizować ryzyko zatorów płatniczych,
 • inne techniki oszustw i w jaki sposób można się przed nimi uchronić.

CZYTAJ DALEJ

Śniadanie biznesowe pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”

Serdecznie zapraszamy na Seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”, które odbędzie się 22 października 2021r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Oberży Skarbek w Lubinie ( ul. Budowniczych LGOM 20).

Spotkanie skierowane jest do kadry kierowniczej, żeby lepiej zrozumieć sytuację swoich pracowników, ich zachowania oraz zdobyć podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń ich stanu psychofizycznego. Przedstawione zostaną także możliwe formy pomocy i wsparcia w sytuacjach pojawienia się niepokojących objawów u pracowników.

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas seminarium:

 • Charakterystyka wybranych problemów natury psychicznej;
 • Objawy nadmiernego stresu;
 • Lęk i objawy lęku nadmiernego vs Depresja – zjawisko czy choroba? Przyczyny, objawy, symptomy, czynniki ryzyka;
 • Depresja – jak zweryfikować i jak pomóc?;
 • Twarze depresji: ukryta, poporodowa, współistniejąca z uzależnieniem;
 • Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? Jakie są jego objawy? Co leży u jego źródła? Co robić, by się nie wypalić?;
 • Wsparcie organizacji i pomoc w sytuacjach pojawienia się niepokojących objawów u pracowników;
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku pracy;
 • Warsztat: Test „Ocena poziomu stresu” Czy grozi mi wypalenie zawodowe.
CZYTAJ DALEJ

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 13 .10.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, wydarzeń w Unii Europejskiej. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje.

Szczegóły wg stanu na dzień 13 października 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

 

CZYTAJ DALEJ