Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 11.05.2022

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, wydarzeń w Unii Europejskiej. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje.

Szczegóły wg stanu na dzień 11 maja 2022 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

 

CZYTAJ DALEJ

Monitoring Legislacji Krajowej 05-11.05.2022

W okresie od 05 – 11.05.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 30. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (nr 482 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozp-mf-ws-informacji-o-cenach-transferowych-w-zakresie-cit-482/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (numer w Wykazie prac legislacyjnych dotyczący aktów wykonawczych pozostających we właściwości Ministra Zdrowia: MZ 1336), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-opinia-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-podmiotow-uprawnionych-do-zakupu-produktow-leczniczych-w-hurtowniach-farmaceutycznych-nr-mz-1336/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (nr UD376 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-skarbu-panstwa-oraz-niektorych-innych-ustaw-nr-ud376/

 

CZYTAJ DALEJ

Konferencja: Strategie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego (JST), Lubin, 31.05.2022 r.

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na konferencję „Strategie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”, która odbędzie się 31 maja 2022 r. w godz. 9:30-13:00 w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48). Dla podkreślenia znaczenia tematu spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Wystarczy się zarejestrować.

Rejestracja (kliknij w link)

Efektywne zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego to proces, na który wpływ na wiele czynników. Zmiany w otoczeniu prawnym, ekonomicznym, społecznym i gospodarczym to jedno z wielu wyzwań, przed którym stoją samorządy. Z drugiej strony dostępne są programy wsparcia samorządów (m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), które mają na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Efektywność wykorzystania dostępnych środków, metod i narzędzi dla szybszej informacji zarządczej wpływa na sytuację finansową, a co za tym idzie dynamikę rozwoju polskich samorządów. To ma wpływ na pobudzenie aktywności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, a w efekcie poprawę warunków życia mieszkańców.

Celem Konferencji będzie dostarczenie wiedzy na temat rozwiązań oraz instrumentów z zakresu zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, wskazanie możliwych ścieżek wsparcia i dofinansowania JST.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27.05.2022 roku.

Dodatkowe informacje: (tel. 76/8478585; e-mail: szkop@pracodawcy.pl).

Serdecznie zapraszamy!

 

 

CZYTAJ DALEJ

Seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle”, 27 kwietnia 2022, Lubin

KGHM Polska Miedź S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Lubinie i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A w sali im. Jana Wyżykowskiego przy ulicy M.C. Skłodowskiej 48 w Lubinie. Dla podkreślenia znaczenia tematu spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Dr inż. Adama Mirka, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Celem spotkania jest przedstawienie najlepszych praktyk firm górniczych (w tym KGHM) oraz przemysłowych w obszarze ochrony życia i zdrowia oraz także dyskusja nad efektywną współpracą między organami nadzoru, firmami górniczymi oraz partnerami społecznymi.

Ważnym elementem uroczystości będzie otwierające spotkanie wspólne złożenie kwiatów przez zaproszonych gości pod pamiątkową tablicą ku czci osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy, które będzie miało miejsce przed spotkaniem o godz. 9:50.

W załączeniu znajduje się projekt programu spotkania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25.04.2022 roku na formularzu zgłoszeniowym.

Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/kT7fbtu1zrELAN8A6

Dodatkowe informacje: (tel: 76/8478585; e-mail: szkop@pracodawcy.pl).

Dodaj wydarzenie do kalendarza Google

Dodaj wydarzenie do kalendarza Outlook ICal

 

CZYTAJ DALEJ

Cyfrowy bliźniak (digital twin) – czym jest? Jak działa? – 26.04.2022 g. 10:00 – Webinar zoom – Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0

Związek Pracodawców Polska Miedź
oraz partnerzy merytoryczni
Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC
Cadvision PANOVA GROUP
Cyberus Labs
SMART SECURE NETWORKS

 zapraszają na seminarium online

Cyfrowy bliźniak (digital twin) – czym jest? Jak działa?

w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0

26 kwietnia 2022 roku, g. 10:00 – 11:45

Webinar na platformie ZOOM

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY.

Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do udziału w wydarzeniu.

Rejestracja na spotkanie:  https://forms.gle/vC5CNCy5p9nKyTV97

Dodaj wydarzenie do kalendarza Google

Dodaj wydarzenie do kalendarza Outlook ICal

 

Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.
System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Program webinaru

Partnerzy i Prelegenci: informacje Cyfrowy bliźniak (digital twin) – czym jest Jak działa_ Przemysł 4.0_2604202

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 kwietnia 2022 r.
Rejestracja zostanie zamknięta o 12:00.

Serdecznie zapraszamy!

CZYTAJ DALEJ