Informacja z XXXI Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 27 czerwca 2019 roku odbyło się  XXXI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Obradom przewodniczył Pan Wacław Szetelnicki – Sekretarz Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zaprezentował sprawozdania roczne z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź w postaci:

a/ sprawozdania z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018,

b/ sprawozdania z wykonania budżetu Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018,

c/ sprawozdania finansowe Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018.

Ponadto Rada Związku przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Związku w roku 2018.

Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło wszystkie cztery zaprezentowane sprawozdania, kwitując oba organy statutowe z ich działalności w roku ubiegłym.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego, w związku z upływem I kadencji,  odbyły się również wybory do Rady Związku, kolejnej II kadencji:

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Związku został pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani z poszczególnych grup członkowskich:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: pani Magdalena Wróbel, pan Józef Kos, pan Jarosław Twardowski, pan Radosław Żydok.

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: pan Bernard Cichocki, pan Radosław Pobol, pan Wacław Szetelnicki, pan Adrian Szymański,

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: pan Jacek Szwagrzyk

IV Filar – pozostałe podmioty: pan Grzegorz Dzik, pan Jerzy Nadolny, pan Dominik Brach.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowane zostały również następujące projekty dokumentów:

a/ program działania Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2019,

b/ budżet Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2019,

c/ zasady określenia wysokości składki członkowskiej.

Zgromadzenie Ogólne ustaliło wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2019 roku w proponowanej wysokości. Wysokość stóp procentowych oraz kwot nominalnych nie uległa zmianie. Uaktualnieniu uległ jedynie rok referencyjny.

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło również budżet Związku na rok 2019 oraz program działania Związku w roku 2019.

Podczas spotkania miała miejsce uroczystość uhonorowania Andrzeja Katulskiego – I Prezesa Związku, który kończy swoją aktywność zawodową.

 

LatoHR

Szukasz ciekawych inspiracji HR?

Chcesz spotkać osoby opiniotwórcze?

Chcesz zobaczyć najlepsze praktyki HR na rynku?

Przyjdź na tegoroczną Konferencję LatoHR

Zapraszamy na 10 już edycję konferencji dedykowanej przedstawicielom działów HR oraz kadrze zarządzającej zajmującej się tematyką HR.

Konferencja odbędzie się 3 lipca 2019 roku
w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa w godzinach 8.30 – 17.15

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca II edycję Programu Mentoringowego

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą II edycję Programu Mentoringowego Związku Pracodawców Polska Miedź, która odbędzie się 24 czerwca 2019 r. w godzinach od 10.30- 13.30 w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.

Podczas spotkania omówimy realizację programu z perspektywy doświadczeń opiekuna i uczestników oraz wysłuchamy prezentacji inspirującej Aleksandra Szczepaniak pt. „O rozwoju słów kilka…” Czytaj dalej

Konferencja Kapitał i Instrumenty Rozwoju

W dniu 5 czerwca br odbyła się Konferencja Kapitał i Instrumenty Rozwoju zorganizowana wspólnie z Financial Solutions Zagłębie Miedziowe.
W spotkaniu uczestniczyli właściciele firm kooperujących m.in. z największym pracodawcą na Dolnym Śląsku – spółką KGHM a także przedstawiciele zakładów produkcyjnych, salonów samochodowych, firm informatycznych, graficznych czy medialnych. Czytaj dalej

Konferencja Finanse na Rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu 30 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się Konferencja “Finanse na Rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego” organizowana wspólnie z KGHM Polska Miedź SA. Konferencja była poświęcona współpracy samorządów oraz przedsiębiorców a także finansowania wspólnych przedsięwzięć.
Na  spotkaniu oprócz Samorządowców Zagłębia Miedziowego swoją obecnością zaszczycili nas Pani Profesor Elżbieta Chojna – Duch z Instytutu Nauk Prawno – Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład na temat “Finanse publiczne a finanse JST, budżety przedsiębiorstw- różnice a punkty wspólne”; Pan Marcin Gwóźdź Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Pani Maria Regina Maroncelli Prezydent Europejskiej Konfederacji ELFAC, która podczas spotkania wręczyła Certyfikaty akcesyjne miastom, które dołączyły do sieci miast przyjaznych rodzinie. Certyfikaty otrzymała Gmina- Polkowice, a certyfikat odebrał Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki; Głogów – Gmina Miejska, certyfikat odebrał Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa; oraz Miasto Legnica, certyfikat odebrał Krzysztof Duszkiewicz Wiceprezydent Legnicy. Czytaj dalej