Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 12.05.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje.

Szczegóły wg stanu na dzień 12 maja 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

CZYTAJ DALEJ

Monitoring Legislacji Krajowej 06-12.05.2021

W okresie 06 -12.05.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustawy oraz 17. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 3. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

CZYTAJ DALEJ

Europejski Zielony Ład w pytaniach i odpowiedziach – 2021

Publikacja finansowana ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią zagrożenie dla Europy i świata. Dlatego właśnie Unia Europejska opracowuje nową strategię zrównoważonego wzrostu – Europejski Zielony Ład. Stanowi ona ramy dla przejścia do nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Europejski Zielony Ład (EZŁ, ang. European Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska.

Główny cel: UE chce być neutralna dla klimatu do roku 2050 – co oznacza, że nie chce już emitować do atmosfery żadnych gazów cieplarnianych. Cel, który Niemcy chcą do tego czasu osiągnąć także dla siebie. Aby zrealizować ten cel, UE chce egzekwować prawnie wiążące europejskie prawo o ochronie klimatu. Ma ono stanowić silny sygnał dla partnerów UE i własnej gospodarki.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz jego następca, w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przyczynią się do realizacji założeń głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez:

  • Dostarczanie czystej i bezpiecznej energii
  • Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię
  • Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność
  • Ochronę i odbudowę ekosystemów oraz bioróżnorodności
  • Przystosowanie się do zmiany klimatu
  • Ochronę zdrowia

 

Tylko 12 procent materiałów wykorzystywanych przez przemysł europejski jest poddawanych recyklingowi. Ma temu przeciwdziałać działanie w postaci wspierania przemysłu w zakresie innowacji i odgrywania głównej roli w gospodarce ekologicznej na świecie. UE chce na przykład zapewnić, że tylko „czysta stal“ jest produkowana z wykorzystaniem wodoru jako nośnika energii.

 

CZYTAJ DALEJ

Webinar poświęcony dotacjom unijnym dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony dotacjom unijnym dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Spotkanie on-line skierowane jest do firm, które aktualnie poszukują atrakcyjnych form finansowania rozwoju czy inwestycji po pandemii.

Już 30 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków dla dolnośląskich firm z sektora MŚP, które ucierpiały w czasie COVID19. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotację (80% dofinansowania) na zakup środków trwałych czy wartości niematerialnych. Oprócz tego, w tym roku będzie uruchomiony specjalny program „Bon na innowacje”, który będzie finansował tworzenie innowacyjnych produktów lub usług czy prace B+R. Oprócz dotacji unijnych, na Dolnym Śląsku cały czas dostępne są preferencyjne pożyczki dla firm.

 

O tych wszystkich rozwiązaniach opowie nam Marcin Kowalski, prezes firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner (członek ZPPM). Webinar odbędzie się 21 maja br. o godzinie 10.00.  Serdecznie zapraszamy !

Aby wziąć udział w wydarzeniu, zarejestruj się TUTAJ

 

CZYTAJ DALEJ

Po co mi Interim Manager? Czy to się opłaca?

Związek Pracodawców Polska Miedź i Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) zapraszają na cykl spotkań online, poświęconych narzędziom wspierającym właścicieli w rozwoju firm oraz przygotowaniu ich do działania w dzisiejszych zmiennych czasach.

Pierwsze spotkanie już 20 maja 2021 o godz. 10.00.-11.30. Po co mi Interim Manager? Czy to się opłaca?

Aby wziąć udział w spotkaniu, zarejestruj się TUTAJ

Rzeczywistość biznesowa od wielu miesięcy jest dynamiczna. Organizacje nieustająco borykają się z poważnymi wyzwaniami biznesowymi, nawet kryzysami.  Skuteczne działanie wymaga od zarządzających nie tylko szybkich decyzji, ale również posługiwania się szerokim wachlarzem wiedzy, kompetencji merytorycznych i społecznych.  Jednym ze sprawdzonych  „narzędzi” w tym zakresie, dostępnych na rynku, są usługi interim management.  

CZYTAJ DALEJ