Informacja po XXXII Zgromadzeniu Ogólnym ZPPM

Miło jest mi poinformować, że dnia 24 września 2020 roku odbyło się  XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Zgromadzenie Ogólne w tym roku zostało zorganizowane on-line. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele Rady Związku oraz  firmy członkowskie, które zaangażowały się w pracę w komisjach. Wszystkim członkom komisji serdecznie dziękuję za pomoc.

Obradom przewodniczył pan Wacław Szetelnicki,  Sekretarz Rady Związku.

CZYTAJ DALEJ

Monitoring legislacji krajowej w dniach 17.09 – 23.09.2020

W okresie od 17.09 – 23.09.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 44 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3 stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

CZYTAJ DALEJ

Szkolenie online  z zakresu cen transferowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online  z zakresu cen transferowych, które odbędzie się  1 października br. na platformie webinariowej (nie ma konieczności instalowania żadnego oprogramowania) w godzinach od 10.00 do ok. 14.00 z przerwami.

Opowiemy m.in. o obowiązkach dokumentacyjnych (w zakresie dokumentacji lokalnej jak i grupowej) jak i sprawozdawczych (m.in. TPR – informacja o cenach transferowych). W przystępny sposób omówimy warunki uprawiające do skorzystania ze zwolnienia z przygotowywania dokumentacji, a także zaprezentujemy ustalenia Forum Cen Transferowych i wnioski wynikające z objaśnień Ministerstwa Finansów.

CZYTAJ DALEJ

Szkolenie on-line  pt. „Finanse dla niefinansistów”.

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online  pt. „Finanse dla niefinansistów”. Program szkolenia jest skierowany do osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, ale
w swojej pracy kontaktują się z osobami z działów finansowych i potrzebują w swojej pracy rozumieć kategorie z zakresu rachunkowości, finansów, księgowości i controllingu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6 i 7 października br. na platformie Skype for business lub Webex w godzinach od 9.00 do ok. 13.30 z przerwami.

CZYTAJ DALEJ