STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU ORAZ PRACODAWCÓW RP

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD235) w ramach ponownych konsultacji publicznych

Lubin, 25 listopada 2022 r. ZPPM / 57S / XI / 2022 Dotyczy: Znak sprawy: FN5.700.20.2020 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w […]

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD382)

Lubin, 9 listopada 2022 r. ZPPM / 55S / XI / 2022 Dotyczy: DP-WOPI.0220.81.2021.MN Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam […]

Stanowisko FPP oraz ZPPM – uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697)

Lubin, 27 października 2022 r. ZPPM / 54S / X / 2022 Dotyczy: uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu […]

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o aktywności zawodowej (UD 399)

Lubin, 25 października 2022 r ZPPM / 53S / X / 2022Dotyczy: DRP-VIII.0210.7.2021.SK Szanowny PanStanisław SzwedSekretarz StanuMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców […]

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UD421)

Lubin, 22 września 2022 r. ZPPM / 49S / IX / 2022 Dotyczy: DLPK-I.408.2.2020   Szanowny Pan Marcin Warchoł Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi […]

Pismo organizacji branżowych w sprawie wstrzymywania produkcji soli kwasu azotowego w zakładach chemicznych

Związek Pracodawców Polska Miedź wziął udział w procesie przygotowywania stanowiska polskich organizacji – inicjatywy dotyczącej rozwiązania problemu czasowego braku azotanu amonu, który jest wykorzystywany do wytwarzania emulsyjnych materiałów wybuchowych. Prośba […]

Support of KIG (Polish Chamber of Commerce) to ESRS Public Consultation

Lubin, 13 September 2022 ZPPM / 48S / IX/ 2022 European Commission Directorate-General for Financial Stability,. Financial Services and Capital Markets Union DG FISMA – Unit B2 – Sustainable Finance […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (589)

Lubin, 12 września 2022 r. ZPPM / 47S / IX / 2022 Znak sprawy: PT7.8100.5.2022   Szanowny Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam […]

Stanowisko ZPP ws. ochrony polskiego przemysłu przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu

Związek Pracodawców Polska Miedź wziął udział w procesie przygotowywania stanowiska polskich firm w kwestii współpracy z administracją rządową we wsparciu polskich firm przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu. Opinie […]