STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU ORAZ PRACODAWCÓW RP

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 8.01.2024 r. (UC1)

Legnica, 15 stycznia 2024 r. ZPPM / 1S / I / 2024 Szanowna Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szanowna Pani […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (157)

Lubin, 15 grudnia 2023 r. ZPPM / 35S / XII / 2023 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku […]

Stanowisko ZPPM – uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (825)

Lubin, 12 grudnia 2023 r. ZPPM / 34S / XII / 2023 Znak sprawy: DD6.8200.6.2023 Szanowny Pan Sebastian Skuza Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów Szanowny Panie Ministrze Szanowni Państwo, W załączeniu […]

Wspólne stanowisko europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do górnictwa – listopad 2023

ZPPM / 33S / XI / 2023 VKS – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Potasowego i Solnego V-R-B – Niemieckie Stowarzyszenie Górnicze FinnMin – Fińskie Stowarzyszenie Górnicze Svemin – Szwedzkie Stowarzyszenie Górnicze […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (93)

Lubin, 8 listopada 2023 r. ZPPM / 32S / XI / 2023Znak pisma: DPR-I.0211.3.2023 Szanowny PanPiotr UścińskiSekretarz StanuMinisterstwo Rozwoju i Technologii Szanowny Panie MinistrzeSzanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (RD734)

Lubin, 14 sierpnia 2023 r. ZPPM / 27S / VIII / 2023 Znak pisma: DGWiŻŚ-5.0210.27.2023 Szanowny Pan Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze Szanowni Państwo, W załączeniu […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (922)

Lubin, 11 sierpnia 2023 r. ZPPM / 26S / VIII / 2023 Znak sprawy: DP-WOPI.0220.30.2022.KM 2156766.10419489.8440130 Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szanowny Panie Ministrze Szanowni […]

Stanowisko ZPPM – projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ochrona sygnalistów – UC101) – dodatkowe uwagi

Lubin, 4 sierpnia 2022 r. ZPPM / 25S / VIII / 2023 Dotyczy: Dodatkowe uwagi do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Sygn. akt DPP-I.0210.7.8.2021.KJ) Szanowna Pani Marlena […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie NDSiN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (143)

Lubin, 17 lipca 2023 r. ZPPM / 23S / VII / 2023 Znak sprawy: DPP-IV.0210.25.9.2023.KJ Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (144)

Lubin, 14 lipca 2023 r. ZPPM / 22S / VII / 2023 Znak sprawy: DUS-III.0210.1.2023.AJ Szanowny Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 […]