STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU ORAZ PRACODAWCÓW RP

Stanowisko ZPPM – NCBiR – Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym w ramach programu FERS 2021-2027

Lubin, 27 lutego 2023 r. ZPPM / 9S / II / 2023 Szanowna Pani Anna Marciniak Kierownik Sekcji Konkursów EFS Dział Programowania i Wyboru Projektów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju […]

Stanowisko ZPPM – okres przejściowy dla nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu

Lubin, 21.02.2023 r. ZPPM / 8S / II / 2023 Dotyczy: nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu Szanowna PaniMarlena MalągMinister Rodziny i Polityki SpołecznejMinisterstwo Rodziny i Polityki […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach KPOiZO (53)

Lubin, 24 lutego 2023 r. ZPPM / 7S / II / 2023 znak sprawy: DRP-IIb.0210.1.2022.AW.6 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej […]

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – dodatkowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD354)

Lubin, 22 lutego 2023 r. ZPPM / 5S / II / 2023 Dotyczy: Dodatkowe uwagi do Ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych […]

stanowisko ZPPM – projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (UD479)

Lubin, 20 lutego 2023 r. ZPPM / 4S / II / 2023Dotyczy: Znak pisma: DM-VIII.0210.3.2022.AK Ministerstwo Rozwoju i TechnologiiPl. Trzech Krzyży 3/500-507 Warszawa Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam uwagi Związku […]

Wspólne stanowisko europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do górnictwa

ZPPM / 3S / I / 2023 VKS – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Potasowego i SolnegoV-R-B – Niemieckie Stowarzyszenie GórniczeFinnMin – Fińskie Stowarzyszenie GórniczeSvemin – Szwedzkie Stowarzyszenie GórniczeSME – Stowarzyszenie Greckich […]

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD354)

Lubin, 17 stycznia 2023 r. ZPPM / 1S / I / 2023Dotyczy: Znak pisma: DOT-II.0210.1.2021   Szanowna PaniOlga Semeniuk-PatkowskaSekretarz StanuMinisterstwo Rozwoju i Technologii   Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam […]

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tzw. projekt KSeF (UD468)

Lubin, 22 grudnia 2022 r. ZPPM / 60S / XII / 2022 Dotyczy: Znak sprawy: PT7.8100.6.2022 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o […]

Wspólne stanowisko europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (NOx) w górnictwie podziemnym

ZPPM / 59S / XII / 2022 SME – Stowarzyszenie Greckich Przedsiębiorstw Wydobywczych CONFEDEM – Hiszpańska Konfederacja Górnicza ANIET – Stowarzyszenie Górnicze Portugalii Austriackie Stowarzyszenie Górnictwa i Stali VKS – […]