STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU ORAZ PRACODAWCÓW RP

Uwagi do projektu ustawy UC50

ZPPM / 23S / VII / 2024 Znak sprawy: DP-WOPI.0220.71.2021.AM Szanowny PanMiłosz MotykaPodsekretarz StanuMinisterstwo Klimatu i Środowiska Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź […]

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (UD72)

Legnica, 8 lipca 2024 roku ZPPM / 24S / VII / 2024 Znak sprawy: DPL2.8400.1.2024 Szanowny PanJarosław NenemanPodsekretarz StanuMinisterstwo Finansów Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy uwagi Związku […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu inwestycji w ramach C2.2.1 Krajowego Planu Odbudowy

Legnica, 14 czerwca 2024 roku ZPPM / 21S / VI / 2024Znak sprawy: DP.MC.WL.0211.16.2024 Szanowny PanPiotr RomanowskiNaczelnik Wydziału Krajowego Planu OdbudowyDepartament Projektów i StrategiiMinisterstwo Cyfryzacji Szanowny Panie Naczelniku, Szanowni Państwo […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (UC32)

Legnica, 23 maja 2024 roku ZPPM / 20S / V / 2024Znak sprawy: DP.MC.WL.0211.16.2024 Szanowny PanDariusz StanderskiSekretarz StanuMinisterstwo Cyfryzacji Szanowny Panie Ministrze,Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (UC20)

Legnica, 16 maja 2024 roku ZPPM / 19S / V / 2024Znak sprawy: DD10.8200.2.2023 Szanowny PanJarosław NenemanPodsekretarz StanuMinisterstwo Finansów Szanowny Panie Ministrze,Szanowni Państwo,   W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (UC14)

Legnica, 14 maja 2024 roku ZPPM / 18S / V / 2024Znak sprawy: DWR8.5100.1.2023 Szanowny PanJurand DropPodsekretarz StanuMinisterstwo Finansów Szanowny Panie Ministrze,Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRPiPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (17)

Legnica, 13 maja 2024 roku ZPPM / 17S / V / 2024Znak pisma: DPS-I.0210.4.2024.AP Szanowna PaniAgnieszka Dziemianowicz-BąkMinistra Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szanowna Pani Ministro,Szanowni […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (MZ 1660)

Legnica, 10 maja 2024 roku ZPPM / 16S / V / 2024 Znak sprawy: ZPM.054.47.2024.AO Szanowny Pan Wojciech Konieczny Sekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, Szanowni […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UD18)

Legnica, 8 maja 2024 roku ZPPM / 15S / V / 2024Znak pisma: DTD-8.0210.4.2024 Szanowny PanPaweł GancarzPodsekretarz StanuMinisterstwo Infrastruktury Szanowny Panie MinistrzeSzanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska […]

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (MZ 1573)

Legnica, 23 kwietnia 2024 roku ZPPM / 14S / IV / 2024Znak sprawy: DLG.747.15.2023.TK Szanowna PaniIzabela LeszczynaMinister ZdrowiaMinisterstwo Zdrowia Szanowna Pani MinisterSzanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska […]