STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU ORAZ PRACODAWCÓW RP

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (nr 76)

Lubin, 24 maja 2022 r. ZPPM / 29S / V / 2022 Sygn. DRP-XI.0210.4.2022.LL   Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam […]

Stanowisko ZPPM – Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD263)

Lubin, 23 maja 2022 r. ZPPM / 28S / V / 2022 Szanowny Pan Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (nr 72)

Lubin, 19 maja 2022 r. ZPPM / 27S / V / 2022 Sygn. DPP-IV.0210.1.7.2022.AK2   Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (UC 52)

Lubin, 16 maja 2022 r. ZPPM / 26S / V / 2022 Sygn. DP-WOPI.0220.71.2021.AM Szanowna Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Szanowna Pani Minister […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (nr UD376)

Lubin, 11 maja 2022 r. ZPPM / 25S / V / 2022 Znak sprawy: DNI.mr.0210.1.2022 Szanowny Pan Rafał Romanowski Sekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju […]

Stanowisko ZPPM – opinia w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (nr: MZ 1336)

Lubin, 6 maja 2022 r. ZPPM / 24S / V / 2022 Szanowny Pan Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam stanowisko naszej organizacji […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (482)

Lubin, 5 maja 2022 r. ZPPM / 23S / V / 2022 Znak sprawy: DCT3.8200.3.2021   Szanowny Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu […]

Stanowisko ZPPM w sprawie konsultacji KE ws. skutków poddania ołowiu wymogowi uzyskania zezwolenia REACH (EC 231-100-4)

Lubin, 29 / 04 / 2022 ZPPM / 21S / IV/ 2022 Polish Copper Employers’ Association Position Paper in Public consultation on socio-economic impacts on Lead metal (EC 231-100-4) Consultation […]

Stanowisko ZPPM – projekt rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (183)

Lubin, 21 kwietnia 2022 r. ZPPM / 20S / IV / 2022 Szanowny Pan Andrzej Bittel Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury   Szanowny Panie Ministrze   W załączeniu przesyłam uwagi Związku […]

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2023 r. (nr 816 w Wykazie MKiŚ)

Lubin, 7 kwietnia 2022 r. ZPPM / 19S / IV / 2022   Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam […]

Sorry, no attachments exist.