WOJEWÓDZKA KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO we Wrocławiu

24

wrzesień

Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 26 października 2020 r. […]