Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”

W dniu 18 maja odbyło się Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”, przygotowana  przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele Firm członkowskich Związku. Program seminarium obejmował  zagadnienia związane z reformą prawa ochrony danych osobowych – rok przed wejściem w życie.