V Dyżur Prawnika – Pani Alicji Kudłak

Serdecznie zapraszamy na V Dyżur Prawnika – Pani Alicji Kudłak, który odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Lubinie, w siedzibie naszego Biura – ul. Chopina 2 Proszę o zapisywanie się telefonicznie, bądź drogą mailową. Związek Pracodawców Polska Miedź od grudnia 2018r. poszerzył ofertę dla swoich Członków w zakresie…

Śniadanie biznesowe pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”,

Dnia 18 kwietnia 2019 roku odbyło się śniadanie biznesowe pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”, organizowane wspólnie z Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Podczas spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą : ✔ tworzenia polityki anty-mobbingowej w firmie, ✔rozpoznawania sytuacji mobbingowych, ✔metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi, ✔konsekwencji stosowania mobbingu. Seminarium prowadzi praktyk – Anna…

Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej “Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został: Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej “Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją”  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

Przygotowany przez Radę Ministrów projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został: Przygotowany przez Radę Ministrów projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022;