Gospodarka surowcami – wybrane aspekty

Strategie surowcowe na poziomie kraju, regionu, firmy podkreślają wagę racjonalnego gospodarowania zasobami i wyznaczania kierunków inwestycji, zgodnych z obecnym stanem wiedzy, z poszanowaniem interesów przedsiębiorców, środowiska i społeczności lokalnych. Postęp technologiczny i techniczny wymusza nowe spojrzenie na surowce, dawne zasoby których nie dawało się pozyskać, wcześniej traktowane jako bezużyteczne stają się cenne gospodarczo. Zrównoważony rozwój,…