pismo do Minister Jadwigi Emilewicz_poprawki ZPPM do Tarczy antykryzysowej_26-03-2020

ZPPM / 28 / III / 2020 Lubin, 26 marca 2020 roku   Szanowna Pani Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju Do wiadomości: Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Szanowny Pan Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych   Szanowny Pan Krzysztof Kubów Sekretarz Stanu Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów   Dotyczy: wprowadzenia…

Raport BusinessEurope Reform Barometer 2020

Działania i reformy konieczne do wdrożenia po instrumentach nastawionych na likwidację skutków kryzysu COVID-19 (EU Recovery Plan – Plan odbudowy dla Europy), aby powrócić na droge wzrostu gospodarczego. Barometr reform pokazuje, że UE musi poprawić swoją konkurencyjność, ponieważ pozostaje w tyle za innymi głównymi gospodarkami w wielu kluczowych obszarach. Raport uwzględnia w szczególności konkurencyjną pozycję…