Postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19_1.04.2020

Załączony dokument prezentuje postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. . Wnioskowane zmiany dotyczą następujących ustaw: Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 452), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług…

Koronawirus – wsparcie dla firm w kłopotach

Tarcza antykryzysowa obowiązuje. Część rozwiązań zgodnie z wolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dofinansowanie zatrudnienia przewidziano dla firm w kłopotach. Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych: min. o 15…