PORADNIK UE: COVID-19: POWRÓT DO MIEJSCA ZATRUDNIENIA – dostosowanie środowiska pracy i ochrona pracowników

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przygotowała poradnik mający na celu dostosowanie środowiska pracy i ochronę pracowników w dobie COVID-19. Niniejsze niewiążące wytyczne mają pomóc pracodawcom i pracownikom zachować bezpieczeństwo i higienę w środowisku pracy, które się znacznie zmieniło. Znajdują się w nich rady na temat oceny ryzyka i odpowiednich środków, takich jak minimalizowane…

Opinia ZPPM dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek.

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek. Związek Pracodawców Polska Miedź, odnosząc się do projektowanego rozporządzenia, przesyła poniżej następujące uwagi, przekazane przez podmioty członkowskie:   Proponowana regulacja, zwłaszcza w zakresie obrotu hurtowego, jest już znacząco spóźniona i wprowadzanie jej w…