Opinia ZPPM dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek.

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek. Związek Pracodawców Polska Miedź, odnosząc się do projektowanego rozporządzenia, przesyła poniżej następujące uwagi, przekazane przez podmioty członkowskie:   Proponowana regulacja, zwłaszcza w zakresie obrotu hurtowego, jest już znacząco spóźniona i wprowadzanie jej w…