Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem niniejszego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla…

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym;

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt aktu prawnego: Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym; Przedmiotowy projekt został przygotowany przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazany na ręce pani Elżbiety Witek – Marszałka Sejmu RP w trybie art. 118 ust 1 Konstytucji RP. Projekt dotyczy wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w…

Strategia UE: Przystosowanie się do zmian klimatu – konsultacje publiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie zmian strategii UE dot. przystosowania się do zmian klimatu (EU strategy on adaptation to climate change (COM(2013)216 final)). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 30 czerwca 2020 r., czas na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 20 sierpnia 2020 r. Pomimo działań na rzecz łagodzenia…

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

22 czerwca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za rok 2019. Efektywność programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń…