Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem niniejszego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla…

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym;

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt aktu prawnego: Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym; Przedmiotowy projekt został przygotowany przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazany na ręce pani Elżbiety Witek – Marszałka Sejmu RP w trybie art. 118 ust 1 Konstytucji RP. Projekt dotyczy wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w…

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

22 czerwca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za rok 2019. Efektywność programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń…

Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 25 czerwca 2020 r.

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 25 czerwca 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.