Modernizacja przepisów UE dot. baterii – konsultacje planu działania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie modernizacji przepisów UE dot. baterii. Ostateczny termin na wysłanie opinii dot. planu działań to 9 lipca 2020 r. Konsultacje będą kontynuowane w trzecim kwartale 2020 r. Prawo UE ma na celu ograniczenie do minimum szkodliwych skutków baterii dla środowiska. Przepisy te obejmują ich cały cykl życia, od zaprojektowania…