Webinarium Komisji Europejskiej dot. gospodarowania odpadami wydobywczymi

Informacje z Warsztatów online “Implementation of the Extractive Waste Directive” I) PRODUCTION AND WASTE REPORTING Cel: przedstawienie i omówienie wstępnych wyników badania Komisji Europejskiej w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących wdrożenia dyrektywy w sprawie odpadów wydobywczych oraz najlepszych praktyk do obliczania i okresowego dostosowywania gwarancji finansowych dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW). Najważniejsze zagadnienia: Definicja odpadu…

Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – konsultacje publiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dot. przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD). Ostateczny termin na wysłanie opinii to 13 lipca 2020 r. Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ma zapewnić spójność polityki UE w dziedzinie infrastruktury energetycznej z celem EGD, jakim jest neutralność klimatyczna. Ramy infrastrukturalne UE ulegną zmianie…