Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji uzyskiwali zezwolenia…

Stanowisko Związku w sprawie modernizacji przepisów UE dot. baterii

  Lubin, 9 July 2020 ZPPM / 62 / VII / 2020   Employers Organization of Polish Copper position on modernising the EU’s batteries legislation Inception impact assessment (Batteries – modernising EU rules) Ref. Ares(2020)2777034 – 28/05/2020   Employers’ Organization of Polish Copper welcomes a European Green Deal to put Europe on the right track…

Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 8 lipca 2020 r.

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 8 lipca 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.