Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji obligacji kapitałowych jako nowej kategorii obligacji przez te…

Stanowisko Związku w sprawie w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Lubin, 13 lipca 2020 r. ZPPM / 64 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Energy DG ENER B.1 PLAN/2020/6566 1049 Bruxelles/Brussels Belgique/België Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)2487772   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD). COMBINED EVALUATION ROADMAP/INCEPTION IMPACT ASSESSMENT (Trans-European…

Przegląd przepisów UE dot. opakowań i odpadów opakowaniowych – “Mniej odpadów opakowaniowych”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (m.in Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych) . Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 6 sierpnia 2020 r. Komisja podda przeglądowi wymogi dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych w UE. Elementami tego przeglądu będą: poprawa projektów opakowań w celu wspierania…