Stanowisko w sprawie Strategii zrównoważonego finansowania – ‘Sustainable finance strategy’

  Lubin, 15 July 2020 ZPPM / 66 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Unit B2 – Sustainable finance 1049 Bruxelles/Brussel Belgium Employers Organization of Polish Copper position on the renewed sustainable finance strategy Employers’ Organization of Polish Copper welcomes a European Green Deal…

SENT nr 38 – Rozporządzenie MF w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT nr 38). Projekt rozporządzenia ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego w związku z jego zmianą, a brzmienie projektowanych przepisów stanowi powtórzenie poprzedzającego go rozporządzenia…

Publikacja BusinessEurope ‘European social partners framework agreement on digitalisation’

Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii zawartych w umowie ramowej europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji. Cyfrowa transformacja gospodarki to szerokie, wieloaspektowe zagadnienie, które ma kluczowe konsekwencje dla rozwoju gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Państwa członkowskie UE realizują ją w rożny sposób w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej, prawodawstwa, panujących stosunków pracy oraz istniejących inicjatyw, praktyk i układów…

Fluorowane gazy cieplarniane – przegląd przepisów UE (2015–2020) – konsultacje publiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania w sprawie ochrony klimatu – rewizja przepisów dot. fluorowanych gazów cieplarnianych (m.in Rozporządzenie (EU) Nr 517/2014) Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 7 września 2020 r. W 2014 r. UE przyjęła przepisy mające na celu znaczne ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Celem inicjatywy jest dokonanie przeglądu tych…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wykreowanie jednego podmiotu, który będzie prowadził działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Podmiotem tym ma być…