Projekt rozporządzenia MK w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce.…

Stanowisko Euromines dot. ambitnych celów klimatycznych UE do 2030 r.

Stanowisko Euromines dot. ambitnych celów klimatycznych UE do 2030 r. oraz opracowania polityk klimatycznych i energetycznych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Najistotniejszym zadaniem jest to, aby w procesie przechodzenia gospodarki UE do neutralności klimatycznej przemysł utrzymał, a nawet poprawił swoją konkurencyjność. Cele klimatyczne UE do 2030 r. powinny powodować zrównoważony rozwój poprzez przyspieszenie innowacji i…

Jednolity rynek – nowe uzupełniające narzędzie służące skuteczniejszemu egzekwowaniu reguł konkurencji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony konkurencji – “jednolity rynek” – nowe narzędzie służące skuteczniejszemu egzekwowaniu reguł konkurencji (na podstawie dokumentu Single Market Performance Report 2019 (SWD(2019)444 final)) Ostateczny termin na wysłanie opinii to 8 września 2020 r. Inicjatywa jest jednym ze środków, które mają na celu dostosowanie polityki konkurencyjności i przepisów w…

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych przekazany został aktualnie procedowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Uwagi można składać do etapu legislacyjnego dot. prac w Sejmie, jego I czytanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy zakłada, że różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć stanowi mobbing. Praca znajduje się pod ochroną…