Monitoring legislacji krajowej 30.07 – 05.08.2020

W okresie od 30.07 – 05.08 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów, jak również 1 projekt uchwały Rady Ministrów. W analizowanym okresie przeprowadzono konsultacje 1 projektu ustawy i 2 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji odnawialnego…