Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. W projektowanym rozporządzeniu zmienia się sposób obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne…

Webinarium „Ochrona danych osobowych: 2 lata stosowania RODO”

„Ochrona danych osobowych: 2 lata stosowania RODO” to temat dzisiejszego webinarium, które prowadziła dla nas nasza firma członkowska SQUARE Kancelaria Prawna z Wrocławia. Zakres tematyczny webinarium : ✔RODO w akcji – podsumowanie największych nałożonych kar z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych w UE i w Polsce. ✔Naruszenie bezpieczeństwa – jak je zidentyfikować i jak zgłosić?…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Lubin, 25 sierpnia 2020 r. ZPPM / 82 / VIII / 2020   Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UD 107),. Uprzejmie…

Zrównoważone finansowanie – zobowiązanie niektórych przedsiębiorstw do publikowania informacji niefinansowych

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE w sprawie zobowiązania niektórych przedsiębiorstw do publikowania informacji niefinansowych (w ramach zrównoważonego finansowania – Europejski Zielony Ład). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planów działań to 8 września 2020 r. UE stworzyła system klasyfikacji („systematyka”) dla działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo, w tym inwestycji. W wyniku tej nowej inicjatywy…

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, zidentyfikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będącą następstwem obowiązującego od marca br. na obszarze całego kraju stanu epidemii,…