Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2021 oraz będą działaniami komplementarnymi i dopełniającymi, znajdującymi odzwierciedlenie oraz wymierną korelację z kwotami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na…

Informacja z posiedzenia Rady Związku

26 sierpnia 2020 odbyło się posiedzenie Rady Związku podczas której Rada wybrała nowych wiceprezesów ZPPM. Do naszego zespołu dołączyli pan Paweł Ernst oraz Michał Kielan. Panu Pawłowi Kurze, dotychczasowemu wiceprezesowi, serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę, wiedzę i życzliwość dla Związku i życzymy wszelkiej pomyślności w nowych, zawodowych wyzwaniach. Z radością informujemy również, że w gronie…

Webinarium on-line pt. “Zakaz konkurencji w kontekście Tarczy 4.0”

27 sierpnia 2020 odbyło się webinarium on-line pt. “Zakaz konkurencji w kontekście Tarczy 4.0”, które poprowadziła r. pr. dr Natalia Krej z Kancelaria Krej Gajowczyk Legal Partners. Podczas webinarium rozmawialiśmy o Tarczy 4.0 w kontekście regulacji dotyczących zakazu konkurencji, analizowaliśmy zastosowane rozwiązanie normatywne pod kątem: ✔zakazu konkurencji w odniesieniu do stosunku pracy, ✔zakazu konkurencji w…

Lato HR “Słodko-gorzki smak przywództwa”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję online Lato HR pt. „Słodko-gorzki smak przywództwa”, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2020 r. Wśród znamienitych prelegentów jest Pani Magdalena Wróbel – Dyrektor Naczelny. ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A. Lato HR “Słodko-gorzki smak przywództwa” to trzydniowa konferencja online, która pokaże świat popandemicznego przywództwa od kuchni. Prelegentami…

Projekt rozporządzenia MI zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym, zwany dalej „projektem”, wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia…