Raport CEEP Q2 2020: Integracja systemu energetycznego i rola wodoru

Publikacja: CEEP report Q2 2020 Energy System Integration and the role of hydrogen Druga edycja raportu CEEP 2020 koncentruje się na kwestiach integracji systemu energetycznego i roli wodoru w gospodarce. Tematy te zyskały ostatnio na znaczeniu w debatach brukselskich oraz w państwach członkowskich. Szczególnego znaczenia nabiera kształtowanie przyszłych systemów energetycznych dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do…

Certyfikowane szkolenie online pt. „7 nawyków skutecznego działania” Instytutu Franklina Coveya.

Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu online pt. „7 nawyków skutecznego działania” Instytutu Franklina Coveya. Związek Pracodawców Polska Miedź zorganizuje szkolenie i poniesie część kosztów. Pracodawcy delegujący pracowników pokryją koszt uczestnictwa w szkoleniu w wysokości 943,00 zł + VAT (23%) od osoby. Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów  oraz mobilny dostęp do aplikacji umożliwiającej…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczą modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych. Celem…