Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (numer z wykazu prac legislacyjnych 60)

Lubin, 10 września 2020 r. ZPPM / 93 / IX / 2020 Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego…

Wspólne dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska – ocena (dyrektywa INSPIRE)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Infrastruktury informacji przestrzennej w UE – dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska (Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 19 października 2020 r. Dyrektywa INSPIRE powołała do życia internetowy portal umożliwiający organom publicznym w Europie wymianę danych geoprzestrzennych dotyczących środowiska. Obejmuje to wspólne standardy w zakresie gromadzenia danych na temat…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC41)

Lubin, 10 września 2020 r. ZPPM / 92 / IX / 2020   Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC41). Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń PRM oraz MR – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty aktów wykonawczych do Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektów w formie konkretnych propozycji zmian, w postaci elektronicznej w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie…

Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) 9.09.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 9 września 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.