Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych 78)

Lubin, 25 września 2020 r. ZPPM / 107 / IX / 2020   Szanowni Państwo Ministerstwo Rozwoju Znak sprawy: DOT- V.0211.3.2020   Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym…

Informacja po XXXII Zgromadzeniu Ogólnym ZPPM

Miło jest mi poinformować, że dnia 24 września 2020 roku odbyło się  XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Zgromadzenie Ogólne w tym roku zostało zorganizowane on-line. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele Rady Związku oraz  firmy członkowskie, które zaangażowały się w pracę w komisjach. Wszystkim członkom komisji serdecznie dziękuję za pomoc. Obradom przewodniczył pan…

Projekt rozporządzenia MF w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), dochód z działów specjalnych…

Monitoring legislacji krajowej w dniach 17.09 – 23.09.2020

W okresie od 17.09 – 23.09.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 44 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. Na podstawie opinii i ekspertyz…