Dyżur prawnika

Serdecznie zapraszamy na Dyżur Prawnika z Radcą prawnym Panią Alicją Kudłak, który odbędzie się 30 września 2020 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Lubinie, w siedzibie naszego Biura – ul. Chopina 2 Proszę o zapisywanie się telefonicznie 76 8478585, bądź drogą mailową sekretariat@pracodawcy.pl  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Podstawowe zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Projektowane przepisy mają na celu usprawnienie gospodarowania nieruchomościami publicznymi, między innymi poprzez uelastycznienie związanych z tym procedur. Uproszczenia wymaga…

Projekt rozporządzenia MK w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, rozporządzenie określa…

Normy emisji z pojazdów – Euro 7 – konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskich norm emisji z pojazdów – Euro 7 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i autobusów. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 9 listopada 2020 r. Inicjatywa ta, będąca częścią Europejskiego Zielonego Ładu, wprowadzi bardziej rygorystyczne normy emisji (Euro 7) dla wszystkich samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i autobusów,…