Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Projekt powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie covid-19. Koniecznym stało się zapewnienie sprawnej i wydolnej opieki medycznej, gwarantującej zarówno diagnostykę, jak…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie cyberbezpieczeństwa – przeglądu przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

Lubin, 2 października 2020 r. ZPPM / 112 / X / 2020   European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology Cybersecurity and Digital Privacy Policy (CNECT.DDG1.H.2) – Unit H.2 Avenue de Beaulieu 25 1049 Bruxelles/Brussels Belgique/België Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)3320999   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie cyberbezpieczeństwa – przeglądu przepisów UE…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju_nadtlenki organiczne – BHP, warunki techniczne oraz warunki użytkowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 29 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu…

Projekt rozporządzenia MK w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego wypełnia upoważnienie do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia…

Monitoring legislacji krajowej 24-30.09.2020

W okresie od 24.09 – 30.09.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 68 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. Na podstawie opinii i ekspertyz…