Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu)

Lubin, 8 października 2020 r. ZPPM / 120 / X / 2020   Szanowny Pan Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu). Uprzejmie proszę…

Efektywność energetyczna – zaktualizowane przepisy UE dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu rozporządzenia zmieniającego 8 rozporządzeń UE dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 listopada 2020 r. Unijne przepisy dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń i pomoc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. W ramach tej inicjatywy wprowadzone zostaną zmiany w…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 07.10.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 7 października 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.