Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie drugiego lockdownu

Przekazujemy stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie drugiego lockdownu. Organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują do rządu o niewprowadzanie drugiego lockdownu. Polska gospodarka wciąż zmaga się z bardzo poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, zaś przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy. Rada Przedsiębiorczości w trzecim kwartale 2020 roku…

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego. Nowe rozporządzenie będzie określało szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe począwszy od roku szkolnego 2022/2023. W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016…

Monitoring Legislacji UE 04.11.2010

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 4 listopada 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.