Uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Uwagi do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, proponujemy uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu zmieniającym przepisu analogicznego, jaki został uwzględniony w paragrafie 19 ust. 2 uprzednio obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem…

Rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – konsultacje robocze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji roboczych został przekazany projekt rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn, zm.)…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie gospodarki z funduszy UE

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 3. projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Dnia 13 października 2020 r. Komisja Europejska przedłużyła do dnia 30 czerwca 2021 r. możliwość stosowania środków pomocy państwa, stanowiących podstawę rozwiązań wdrażanych dla pomocy dla gospodarki. Uprzejmie…

Konsultacje podatkowe – faktury uproszczone – MF

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych. Ministerstwo Finansów proponuje redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który…

Certyfikowane szkolenie dla mediatorów pt. „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”.

4 listopada br rozpoczęliśmy cykl certyfikowanego szkolenia dla mediatorów pt. „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”. Ukończenie szkolenia uprawnia do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) oraz do rozpoczęcia procedury wpisu na listy stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych oraz na listę stałych mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR. Szkolenie prowadzą eksperci z…