Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o…

MIEĆ WPŁYW – II Dolnośląska Konferencja CSR Zrównoważony Rozwój w służbie Rodziny i Człowieka

MIEĆ WPŁYW – II Dolnośląska Konferencja CSR Zrównoważony Rozwój w służbie Rodziny i Człowieka 25 listopada 2020 r., godz. 10:00-13:00 – Udział Online Bezpłatnie! Rejestracja: Aby wziąć udział online w konferencji zarejestruj się! W dzisiejszym świecie wobec ogromnych ekologicznych wyzwań następuje globalna zmiana biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju (Sustainability). Analizując agendy wielu wydarzeń poświęconych CSR…

Tydzień surowców mineralnych Unii Europejskiej 2020 (The EU Raw Materials Week 2020)

W obliczu pandemii COVID-19 oraz przepisów sanitarnych w Belgii Komisja Europejska zdecydowała o odwołaniu piątej edycji The EU Raw Materials Week 2020 w dotychczasowej formie, która była zaplanowana w dniach 16-20 listopada 2020 r. w Brukseli. Jednocześnie Komisja Europejska będzie patronować organizacji wydarzeń dotyczących surowców w czasie pierwotnie przewidzianym na Tydzień Surowców Minerlanych. Zainteresowane strony,…

Projekt rozporządzenia PRM w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia związana jest z obowiązkiem wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 544 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis zawiera…

Monitoring Legislacji UE 11.11.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 11 listopada 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.