Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1059)

Lubin, 10 grudnia 2020 r. ZPPM/ 148 / XII / 2020   Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (nr w wykazie prac…

szkolenie pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!”

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!” Szkolenie odbędzie się 18 grudnia br. w godzinach od 9.00 do 13.00 na platformie zoom. Celem szkolenia jest: Podniesienie świadomości zagrożeń związanych z działaniami cyberprzestępców Obniżenie poziomu ryzyka kradzieży lub wyłudzenia poufnych danych Obniżenie poziomu…

Projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. Projekt ustawy  służy wykonywaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/1238”. Rozporządzenie to dotyczy stworzenia nowego ogólnoeuropejskiego, konkurencyjnego produktu zabezpieczenia emerytalnego w III…

System handlu emisjami (ETS) – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia wykonawczego dot. ETS – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 stycznia 2021 r. W decyzji Komisji Europejskiej 2011/278/UE w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (…)  określono 54 wskaźniki…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 09.12.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 09 grudnia 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.