Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273)

Lubin, 8 stycznia 2021 r. ZPPM/ 1S / I / 2021   Szanowny Pan Waldemar Kraska Sekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273)   Szanowny Panie Ministrze…

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Rekomendowane rozwiązanie w większości polega na wprowadzeniu zmian o charakterze porządkowym i wynikającym z zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – VAT, akcyza

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 15 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie…

Monitoring Legislacji Krajowej 23.12.2020 – 06.01.2021

W okresie od 23.12.2020 do 06.01.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 53. projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W analizowanym okresie opublikowano również sto czterdzieści siedem aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. W omawianym okresie…