Konsultacje nowej Polityki Przemysłowej Polski

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii rozpoczęło prace nad nową Polityką Przemysłową Polski. Jej efektami mają być rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a także wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa jej globalnej konkurencyjności. Politykę przemysłową ma tworzyć pięć osi rozwojowych: cyfryzacja, bezpieczeństwo, lokalizacja, Zielony ład i nowoczesne społeczeństwo. Strategia powstanie przy współudziale…

Zmiana klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – II faza konsultacji

Komisja Europejska (KE) prowadzi II fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (m.in. Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 2003/87/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 5 lutego 2021 r. W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy…