Projekt rozporządzenia MI w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Celem projektowanego rozporządzenia jest umożliwienie dalszego stosowania przepisów ustawy o Funduszu po jej nowelizacji oraz dostosowanie przepisów aktu wykonawczego do zmienianych w zakresie procedury…

Dyżur Prawnika z radcą prawnym Panią Alicją Kudłak

Serdecznie zapraszamy na Dyżur Prawnika z radcą prawnym Panią Alicją Kudłak, który odbędzie się 24 lutego 2021 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Lubinie, w siedzibie naszego Biura – ul. Chopina 2 Proszę o zapisywanie się telefonicznie 76 8478585, bądź drogą mailową sekretariat@pracodawcy.pl Związek Pracodawców Polska Miedź prowadzi dla firm członkowskich wsparcie prawne…

Warsztat szkoleniowy on-line pt. “Power Manager: Mądre przywództwo w niepewnych czasach”

Serdecznie zapraszamy na warsztat szkoleniowy  online pt. „POWER MANAGER: MĄDRE PRZYWÓDZTWO W NIEPEWNYCH CZASACH”, którego celem jest dostarczenie menadżerom narzędzi podtrzymywania ducha zespołowości i zaangażowania Pracowników w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej. Szkolenie odbędzie się 2 marca br. w godzinach od 10.00 do 13.00 na platformie zoom. ZAKŁADANE EFEKTY – Stosowanie etycznych metod wywierania wpływu…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych. Podstawową przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2262 oraz z 2020 r. poz. 1 i 969) jest dostosowanie krajowych…

Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 22 marca 2021 r. W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji…