Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie pakietu rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Lubin, 22 lutego 2021 r.   ZPPM/ 6S / II / 2021 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie pakietu rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej   Szanowny Pan Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Szanowny Panie Premierze Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Projekt ustawy wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów działalności sklasyfikowanych według…

Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące VAT w handlu elektronicznym (e-commerce))

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT – rewizja ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 marca 2021 r. Środki harmonizacji podatkowej podjęte w celu zakończenia tworzenia…