Inauguracja Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0

Co zyskują firmy na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych? Z których funduszy można sfinansować zmiany technologiczne? Jakie mechanizmy wspierają transformację firm? Dlaczego wiedza jest dziś kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy podczas Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0. Pierwsze z cyklu ośmiu spotkań zaplanowano już 24 marca. Artykuł zmiedzi.pl Akademia Rozwoju…

Monitoring Legislacji Krajowej 11-17.03.2021

W okresie od 11-17.03.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 30. projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 10. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w…

Inicjatywa UE dotycząca zrównoważonych produktów – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (m.in. dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana z działaniami dotyczącymi śladu środowiskowego produktów/organizacji. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 9 czerwca 2020 r. Inicjatywa ta…

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. poz. 1831) obowiązuje w niezmienionej treści od ponad 18 lat. …

Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1001)

Lubin, 18 marca 2021 roku ZPPM / 10S / III / 2021 Szanowny Pan Krzysztof Saczka Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu…