Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Lubin, 31 marca 2021 r.   ZPPM/ 11S / IIII / 2021 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)   Szanowny Pan Tadeusz Kościński Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej   Szanowny Panie Ministrze Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i…

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii – wytyczne dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej wykorzystywanej do produkcji energii

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 28 kwietnia 2021 r. Bioenergia leśna musi być produkowana w sposób zrównoważony, aby wspierać…

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z…