Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – transport kolejowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dot. transportu kolejowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 20…

Zaproszenie na konferencję inaugurującą Program Horyzont Europa w Polsce, 16 kwietnia 2021 r. online

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na konferencję Europa. Horyzont możliwości, która odbędzie się online w piątek 16 kwietnia 2021 r. Jest to wydarzenie inaugurujące w Polce nowy program ramowy UE – Horyzont Europa. Prelegenci m.in.: Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży; Jarosław…

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Projektowane rozporządzenie określa wzory deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC–UA) oraz kwartalnej deklaracji…