Wspólne dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska – ocena (dyrektywa INSPIRE) – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Infrastruktury informacji przestrzennej w UE – dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska (Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 lipca 2021 r. Dyrektywa INSPIRE powołała do życia internetowy portal umożliwiający organom publicznym w Europie wymianę danych geoprzestrzennych dotyczących środowiska. Obejmuje to…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – oddziały ratunkowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu. 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – ustawa o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dot. transportu kolejowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 4…