Mikrokwalifikacje – więcej możliwości uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej (Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. COM(2020) 625 final). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 13 lipca 2021 r. Komisja Europejska przygotowuje wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie mikrokwalifikacji do…

Monitoring Legislacji Krajowej 15 – 21.04.2021

W okresie od 15 – 21.04.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym…