Sprawozdawczość niefinansowa dużych przedsiębiorstw (zaktualizowane przepisy)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących sprawozdawczości niefinansowej dużych przedsiębiorstw – rewizja Dyrektywy 2013/34/EU, Dyrektywy 2004/109/EC, Dyrektywy 2006/43/EC oraz Rozporządzenia Nr 537/2014, Ostateczny termin na przesłanie opinii to 24 czerwca 2021 r. Przepisy unijne nakładają na duże przedsiębiorstwa (zatrudniające ponad 500 pracowników) obowiązek ujawniania informacji niefinansowych o wpływie ich działalności na społeczeństwo…