Nowe unijne przepisy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów

W 2018 roku państwa członkowskie i instytucje UE przyjęły zestaw przepisów, których celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych i zwiększenie poziomu recyklingu.   Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw: ramowej dyrektywy o odpadach (RDO), dyrektywy składowiskowej (DS), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów…

DZIELIMY SIĘ POZYTYWNĄ ENERGIĄ

Nowoczesne technologie, proekologiczne inwestycje, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi to przyszłość Spółki „Energetyka”. Dlaczego firma stawia na innowacje, jaki efekt mają przynieść? O tym rozmawiamy z Tomaszem Dębickim, Prezesem Zarządu „Energetyka” sp. z o.o.

Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575…

ZAPRASZAMY DO CENTRUM MEDIACJI

Mediacje to najlepszy, najszybszy i najmniej kosztowny sposób rozwiązywania sporów, nie tylko gospodarczych. Wymagają dobrej woli stron konfliktu, odpowiednio przygotowanego mediatora i neutralnego miejsca do prowadzenia negocjacji. Teraz możecie liczyć na naszą pomoc w organizacji mediacji.

ROBOTYZACJA SZANSĄ DLA FIRM

Firmy, które chcą wzmocnić produktywność, obniżyć koszty, poprawić jakość produkcji i usług powinny skorzystać z szansy, jaką stwarza robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych. Zgodnie podkreślali to prelegenci konferencji pt.: „Roboty autonomiczne, roboty mobilne, coboty – jak umiejętnie wprowadzać rozwiązania Przemysłu 4.0. w erze postcovidowej?” organizowanej w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0.