Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma przede wszystkim na celu: realizację zaleceń określonych w decyzji wykonawczej Rady ustanawiającej zalecenie w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w toku przeprowadzonej w 2019 r.…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 09.06.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 9 czerwca 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Webinarium pt. “Zakaz działalności konkurencyjnej pomimo braku umowy o zakazie konkurencji – jak pracodawca może chronić się przed działalnością konkurencyjną byłego pracownika”

Serdecznie zapraszamy na  webinarium pt. “Zakaz działalności konkurencyjnej pomimo braku umowy o zakazie konkurencji – jak pracodawca może chronić się przed działalnością konkurencyjną byłego pracownika”, które odbędzie się 18 czerwca 2021 r.  w godzinach od 10.00 do 12.00 na platformie clickmeeting. Podczas webinar’u zostaną omówione następujące zagadnienia, z uwzględnieniem ich praktycznego wymiaru: Cel ustanawiania zakazu…