Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD211)

Lubin, 25 czerwca 2021 r. ZPPM / 17S / VI / 2021 Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD211)   Szanowna Pani Iwona Michałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Szanowna Pani Minister…

Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” Projektowany dokument strategiczny – „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” identyfikuje…

Monitoring Legislacji Krajowej 17 – 23.06.2021

W okresie od 17 – 23.06.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 29. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustawy i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu…