Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. poz. 357, z późn. zm.), jest…

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowelizacja niniejszego rozporządzenia związana jest z koniecznością przeprowadzenia transpozycji do prawa krajowego Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2021/647 z dnia 15 stycznia 2021 r.,…

SPRAWDZILIŚMY SIĘ W TRUDNYCH CZASACH

„Miniony rok był bardzo trudny dla wszystkich przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź znakomicie wywiązał się z zadania wspierania firm członkowskich. Gratuluję zarządowi i pracownikom” – powiedział Wacław Szetelnicki, sekretarz Rady Związku podczas Zgromadzenia Ogólnego. O działalności Związku i planach na przyszłość rozmawiamy z Beatą Staszków, Prezes Zarządu ZPPM.

NIE TAKI (innowacyjny) DIABEŁ STRASZNY, JAK GO MALUJĄ

Przemysł 4.0, Internet rzeczy, coboty, Sztuczna Inteligencja to pojęcia, które wciąż są obce wielu przedsiębiorcom. Tymczasem tylko firmy, które nadążą za niebywale szybkim postępem technicznym, odnajdą się w biznesowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej. Potrzebną wiedzę i przykłady dobrych praktyk znajdziecie na konferencjach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0.