Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych)

Lubin, 16 lipca 2021 r. ZPPM / 19S / VII / 2021 Szanowny Pan Adam Mirek Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Szanowny Panie Prezesie W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Przedmiotem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie nowej dziedziny – chirurgiczna asysta lekarza, w której osoby zainteresowane będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne. W ramach kształcenia podyplomowego ratownicy medyczni i pielęgniarki będą mogli podnieść kwalifikacje…

Fit for 55: Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r.). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Przegląd obejmuje rozporządzenie ustanawiające wiążące cele roczne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju UE…

Monitoring Legislacji Krajowej 8-14.07.2021

W okresie od 8-14 lipca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 22. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w…