Wzmocnienie rezerwy stabilności rynkowej w związku z przeglądem unijnego systemu ETS

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne w sprawie unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu ETS (DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Ramy prawne…