Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 21.07.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 21 lipca 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

Monitoring Legislacji Krajowej 15-21.07.2021

W okresie 15 – 21.07.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 22. projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów, jak również uchwał Rady Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 3. projektów rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (nr UD220 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Lubin, 23 lipca 2021 r. ZPPM / 20S / VII / 2021 Szanowna Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej   Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (nr…

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2022 r. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia…

Fit for 55: Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (m.in. rewizja Dyrektywy UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r. Komisja przygotowuje zmianę dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii celem zapewnienia, by energia ze źródeł odnawialnych przyczyniła…