Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – działalność ubezpieczeniowa i brokerska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane cztery projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz działalności brokerskiej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 1 września 2021 roku…

Stanowisko Związku – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD228)

Lubin, 19 sierpnia 2021 r. ZPPM / 24S / VIII / 2021   Ministerstwo Edukacji Nauki ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa   Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr UD 228 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady…

Fit for 55: Pojazdy niskoemisyjne – ulepszanie unijnej infrastruktury tankowania i ładowania

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych dot. rewizji przepisów prawa UE – wniosku dotyczącego zmiany Dyrektywy PE I RADY 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych tzw. dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r. Komisja Europejska zachęca ogół społeczeństwa i zainteresowane strony do wyrażania…