uwagi ZPPM w sprawie projektu programu – Dolnośląski Ład

Lubin, 31 sierpnia 2021 r. ZPPM / 25S / VIII / 2021   Szanowny Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego Szanowny Pan Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   Szanowni Panowie Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych…

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.…

Szkolenie online pt. „POWER POINT- dobre podstawy pracy”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online pt. „POWER POINT- dobre podstawy pracy”, którego celem jest poznanie wzorców i dobrych praktyk tworzenia prezentacji. Szkolenie odbędzie się 8 września  br. w godzinach od 9.00. do ok. 13.00 (z przerwami) na platformie zoom. Webinarium poprowadzi praktyk- Andrzej Słodownik, reprezentujący Altkom Akademię S.A. Prosimy o zgłoszenie uczestników do dnia 6 września…

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwany dalej „systemem POL-on”, jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.…

Cyfryzacja sektora energetycznego – plan działania UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących sektora energetycznego: ocena m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej w kontekście dokumentu:…