Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej. W projekcie rozporządzenia określono minimalne wymogi programowe z zakresu metodyki i metodologii…

Odkrywamy tajemnice VR & AR. Jak technologie immersyjne zmieniają polski biznes?

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii www.gov.pl/rozwoj-technologia Często słyszymy, że Czwarta Rewolucja Przemysłowa zmienia naszą rzeczywistość. Ale to nie cała prawda. Przemysł 4.0 tworzy nowe rzeczywistości, które współgrają z tą, którą już znamy. Które mogą pomagać w jej rozwoju. Wirtualna Rzeczywistość (Virtual Reality) i Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality) to przykłady technologii immersyjnych zmieniających…

Erasmus+ 2021-2027 – Nowe perspektywy, szersze horyzonty: program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Erasmus+ 2021-2027 – Enriching lives, opening minds through the EU programme for education, training, youth and sport Mobilność w ramach programu Erasmus+ ma korzystny wpływ na rozwój edukacyjny, społeczny, osobisty i zawodowy – pozwala doskonalić wiedzę, umiejętności i postawy, zwiększa szanse na zatrudnienie, pomaga budować wiarę w siebie i niezależność, pobudza ciekawość i innowacyjność, wspiera…